Dodatne preventivne aktivnosti v patronažnem varstvu

Program obsega izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanja neenakosti v zdravju ter nadgradnja preventivnega dela v patronažnem varstvu:

  • izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu (preverjanje kriterijev ranljivosti pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih obiskov glede na algoritem)
  • izvajanje EPDS vprašalnika (Edinburška lestvica poporodne depresije) pri materah in ustrezno ukrepanje glede na algoritem;
  • vzpostavitev stika z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok (izvedba preventivnega pregleda in/ali nemedikamentoznih obravnav v skladu z opredeljenim algoritmom);
  • priprava analize terenskega območja;
  • izvajanje posvetovalnic in predavanj v lokalnih skupnostih.
1.ponedeljek v mesecu ZD Lucija predavalnica predavanje Pravilna prehrana pri jemanju antigoagulantne terapije
2.ponedeljek v mesecu Društvo upokojencev Piran Svetovanje, Merjenje KS -Merjenje RR
3.ponedeljek v mesecu CSOL Predavanja, svetovanja Merjenje KS -Merjenje RR
  KS Sečovlje svetovanje  
  KS Sveti peter Svetovanje, Merjenje KS, Merjenje RR
  ZD Piran pritličje Svetovanje, Merjenje KS, Merjenje RR
  KS Strunjan Svetovanje, Merjenje KS, Merjenje RR
  KS Nova vas Svetovanje, Merjenje KS, Merjenje RR
  KS Padna Svetovanje, Merjenje KS, Merjenje RR