Dodatne preventivne aktivnosti v patronažnem varstvu

Program obsega izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanja neenakosti v zdravju ter nadgradnja preventivnega dela v patronažnem varstvu: izvajanje obravnav …

PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO JUNIJ 2019

Postali boste mati. Pridružujemo se Vam v Vašem veselem pričakovanju. Zato Vam ponujamo, da obiskujete tečaj priprave na porod in starševstvo, kar Vam bo olajšajo porod in materinstvo, Vašemu partnerju …