Nasveti za ohranjanje zdravja

Il Centro per il miglioramento della salute Pirano ha preparato dei consigli per mantenere la salute.

Le attività abituali del Centro sono state interrotte a causa dell'epidemia fino a nuovo avviso del Ministero della Salute.

Ogni settimana vi prepareremo dei nuovi post. Seguiteci sulla nostra pagina web o sulla pagina Facebook Center za krepitev zdravja Piran Centro per il miglioramento della salute

Rimaniamo in salute insieme, non vediamo l'ora di riunirci dopo l'epidemia!

Umivanje rok
Prehrana
Gibanje za zdravje

Zaščita z masko je pomembna, saj ob upoštevanju ostalih higienskih ukrepov, kot  so pravilno kašljanje, kihanje, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic, še dodatno zmanjšujejo nevarnost prenosa okužbe. Pri tem je zelo pomembo, da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. Ves čas nošenja maske se oseba ne sme dotikati osrednjega dela maske, saj bi na ta način lahko prišlo, do onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge osebe. Raziskave kažejo, da so osebe, ki jih nosijo, bolj previdne in ne segajo z rokami k ustom in očem, s tem pa maska osebo, ki jo nosi, lahko zaščiti pred okužbo.

zdrav zajtrk

La prima colazione è il pasto più importante del giorno. Ci fornisce l'energia e le sostanze nutritive necessarie per il lavoro. Rappresenta circa un quarto del fabbisogno giornaliero di energia e sostanze nutritive. È importante che comprenda carboidrati complessi – prodotti a base di cereali integrali, compresa la frutta – in combinazione con un alimento proteico, ad esempio latte o latticini.
Saltare la colazione porta ad un'alimentazione irregolare: consumiamo più pasti nel pomeriggio e la sera, facciamo più spesso scelte malsane, il che può portare a difficoltà di gestione del peso.