Družinsko okolje ima zelo pomemben vpliv na otrokove prehranske in gibalne navade.  Da bi učinkoviteje vplivali na vzroke in zmanjšali dejavnike tveganja prekomerne telesne mase, je vsak otrok obravnavan v sklopu njegove družine. Življenjski slog družine in motivacija staršev sta dejavnika, ki najbolj napovedujeta, kakšne življenjske navade bodo razvili otroci v poznejšem obdobju.

Za prepoznavo problema in ustrezno obravnavo je nujno usklajeno delovanje multidisciplinarnega tima, ki ga vodi zdravnik specialist pediater, enakovredno pa mu pomagajo strokovnjaki Centra za krepitev zdravja. Strukturirana zdravstvena obravnava otroka in družine poteka skupinsko ter individualno. Delavnice izvajajo psiholog, dietetik in kineziolog. Program je namenjen otrokom 3., 4., in 6. razredov.

Pediater na podlagi klinične ocene, vprašalnikov in pogovora s starši opredeli eventuelno potrebno dodatno diagnostiko (osebni izbrani zdravnik).

Kineziolog na podlagi podatkov ŠVK in vprašalnika o življenjskem slogu pripravi dodatno diagnostiko, opredeli cilje in načrt obravnave.

Dietetik na podlagi prehranskega vprašalnika in vprašalnika o življenjskem slogu načrtuje cilje in načrt obravnave.

Psiholog na podlagi psihološkega vprašalnika načrtuje cilje in načrt obravnave.

Po timski obravnavi otroka in družine sledi vključitev v skupinski del intervencije, ki je sestavljen iz več srečanj. Družine na srečanja prihajajo istočasno a delavnice obiskujejo v ločenih skupinah (posebej za otroke in posebej za starše).

Program traja 3 mesece in zajema 12 skupinskih srečanj, ki se izvajajo enkrat tedensko v popoldanskih urah.