Diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Poklic medicinske sestre sega v 19. stoletje, njihova vzornica pa je bila Florence Nightingale rojena leta 1820, ki se je zavzemala za socialno zdravstvo in bolj humane razmere v bolnišnici. Prva slovenska (patronažna) medicinska sestra je bila Angela Boškin, ki se je rodila 66 let za Florence. Bila je poosebljena skrb za otroke. Ena njenih najlepših gest je bila ponujanje jabolk otrokom od hiše do hiše. Vse do danes je zdravstveni sistem postal veliko bolj kompleksen, medicinska sestra pa še vedno ostaja prvi stik s pacientom, pri čemer se trudi ohraniti pristen stik s človekom.

V posodobljenem zdravstvenem sistemu medicinska sestra ponovno postaja bolj neodvisna pri svojem delu. Tako v patronažni službi, kot v Centru za krepitev zdravja, kjer izvaja preventivne delavnice za ohranjanje in krepitev zdravja. Pri tem si pomaga z orodji, s katerimi so jo opremili na izobraževanjih, in samostojnim iskanjem novih znanj in informacij, da bi lažje in boljše razumela človekove potrebe. Delavnice, ki se v tem trenutku izvajajo v Centru za krepitev zdravja ZD Piran so navedene v nadaljevanju.

 

TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA, ki se jih lahko udeležijo odrasle osebe nad 18 let in za katere ni potrebna napotitev.

 • Zdravo živim
 • Ali sem fit?
 • Tehnike sproščanja
 • Zvišan krvni tlak
 • Zvišane maščobe v krvi
 • Zvišan krvni sladkor
 • Sladkorna bolezen tip 2
 • Test telesne pripravljenosti za odrasle
 • Test telesne pripravljenosti za starejše

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA, za katere udeleženci programov potrebujejo napotitev s strani osebnega zdravnika, diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine ali zdravnika specialista.

Svetovalnica za zdrav življenjski slog

 • Zdravo jem
 • Gibam se
 • Zdravo hujšanje
 • S sladkorno boleznijo skozi življenje

Svetovalnica za duševno zdravje

 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi

Svetovalnica za tvegana vedenja

 • Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja
 • Individualno svetovanje za opuščanje kajenja
 • Individualno svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

Prav posebno delo je zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov. Diplomirana medicinska sestra vstopa v vrtce, šole, srednje šole in vsa druga okolja, kjer se zbirajo otroci in mladostniki. Učenje otrok je najlepša, a hkrati najodgovornejša naloga, saj vplivamo na njihovo dojemanje sveta in razvoj. Z znanjem, željo in pravilnim pristopom lahko ponudimo otrokom različne vsebine ter tako vplivamo na njihov odnos do svojega telesa. Programirana zdravstvena vzgoja po strokovnih smernicah NIJZ in po programu, plačanem s strani ZZZS, se izvaja od leta 2017 tudi v varstveno vzgojnih ustanovah – vrtcih, poleg osnovnih in srednjih šol, kjer se izvaja sistematično že desetletja. Medicinska sestra z novimi sodelavci iz Centra za krepitev zdravja sodeluje in promovira zdravje s poudarkom na zdravi prehrani, gibanju, aktivnem preživljanju prostega časa, preprečevanju nezgod in poškodb pri otrocih, spolni vzgoji, odvisnostih, stresu in kvaliteti življenja mladostnika.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran sta zaposleni diplomirani medicinski sestri Tadeja Bizjak in Urška Počeko, ki sodelujeta v individualnih in skupinskih programih za krepitev zdravja, lahko pa se k njima naročite tudi na individualne posvete preko e–mail naslova: ckz@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 05 62 07 221