Kaj je DIETETIKA in zakaj obiskati DIETETIKA v Centru za krepitev zdravja?

 

Dietetik v zdravstveni dejavnosti dela na področju dietetike, dobro pozna živila, njihovo vsebnost hranil ter uporabnost v prehrani, ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje vseh starostnih skupin ljudi, načrtuje jedilnike za posameznike in za skupine prebivalcev z namenom preprečevanja bolezni ter hitrejšega okrevanja bolnikov. Opravlja prehransko presejanje (obravnavo) in oceno prehranskega stanja ter sestavlja prehranski načrt in spremlja učinkovitost predlaganih ukrepov. Dietetik dobro pozna tehnike za oceno vnosa in izračuna potrebnih hranil ter pri svojem delu uporablja smernice in referenčne vrednosti. Sestavlja jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev. Opravlja zdravstveno vzgojno delo in svetuje posameznikom o pravilni prehrani in ustreznem načinu priprave hrane.

 

Delovna področja dietetika zajemajo: sestavljanje uravnoteženih jedilnikov, sodelovanje z zdravstvenim osebjem pri obravnavi pacientov, prehransko obravnavo pacientov, zdravstveno vzgojno delo, izobraževanje posameznikov in skupin prebivalcev o zdravi prehrani in ustreznem načinu priprave hrane.

 

Dietetik pri svojem delu uporablja različna orodja za opravljanje prehranskega presejanja: tehtnico, različne računalniške programe in druge pripomočke za oceno in izračun energijskih in hranilnih potreb. Pri načrtovanju jedilnikov uporablja splošna priporočila o zdravi prehrani. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik.

 

Za pridobitev strokovnega naziva diplomirani dietetik je na Fakulteti za vede o zdravju Izola organiziran študijski program, ki poteka tri leta z vključenim praktičnim usposabljanjem. Študijski program razvija kakovosten, profesionalni kader, ki zna osveščati javnost in določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh. Prav tako so dietetiki tisti, ki lahko bistveno pripomorejo k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju bolnikov med in po preboleli bolezni.

 

Po zaključenem študiju in opravljeni zaključni projektni nalogi, sledi pripravništvo v zdravstvenemu zavodu, ki opravlja zdravstveno dejavnost in poteka devet mesecev. Zaključi se z opravljenim strokovnim izpitom in pridobitvijo naziva dipl. dietetik v zdravstveni dejavnosti.

 

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran je zaposlen diplomiran dietetik Tilen Frangeš, ki sodeluje v individualnih in skupinskih programih za krepitev zdravja, lahko pa se naročite tudi na individualne posvete preko e–mail naslova: tilen.franges@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 040 775 105.

 

V Centru za krepitev zdravja bo dietetik opravljal individualno prehransko obravnavo, podal oceno prehranskega stanja in sestavil primeren ter uravnotežen jedilnik. Aktivno bo sodeloval pri skupinskih delavnicah Zdravo jem in Zdravo hujšanje v okviru Programov svetovanja za zdravje za odrasle in predaval o zdravi prehrani v vrtcih in šolah za različne starostne kategorije otrok in njihovih staršev. Naloga dietetika bo tudi zgodnje odkrivanje in kasnejša prehranska obravnava otrok in mladostnikov, ki so ogroženi z dejavniki tveganja za razvoj bolezni in stanj, povezanih z neustreznim prehranjevanjem, čezmerno hranjenostjo, debelostjo in nezdravim življenjskim slogom in prehranska obravnava pacientov z sladkorno boleznijo tipa 2. Sodeloval bo tudi pri skupnih projektih v lokalni skupnosti Centra za krepitev zdravja, katerega sestavljajo še ostali strokovnjaki s področja kineziologije, psihologije, fizioterapije in zdravstvene nege.

 

Primer individualne prehranske obravnave

PRVO SREČANJE zajema:

  • oceno trenutnega prehranskega stanja pacienta,
  • zapis pacientove telesne mase, telesne višine in starosti,
  • zapis stopnje težavnosti delovnega mesta in stopnje dnevne aktivnosti,
  • zapis želje pacienta po izgubljanju, ohranjanju ali pridobivanju telesne mase,
  • zapis finančnih zmožnosti pri nakupovanju živil in katera živila so tista, ki jih pacient ne uživa zaradi morebitnih pridruženih zdravstvenih težav.

DRUGO SREČANJE zajema predstavitev novega prehranskega načrta, ki vključuje izračun bazalne presnove, hranilnih in energijskih potreb, ki so razporejene v petih obrokih dnevno.

TRETJE SREČANJE zajema spremljanje nihanja telesne mase, oceno uspešnosti prilagajanja novemu režimu prehranjevanja in izpolnjevanju prehranskega načrta.

ČETRTO SREČANJE zajema:

  • ugotovitve o uspešnosti napredka za končno dosego zastavljenega cilja,
  • pogovor o morebitnih želenih spremembah določenega prehranskega načrta, zaradi neustreznosti posameznega obroka ali živila in
  • predstavitev možnih zamenjav, ki bodo energijsko in hranilno enakovredne.

 

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, sta preventivni pregled in udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas BREZPLAČNA.

 

—————————–

Viri:

https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2722

http://www.fvz.upr.si/sl/bodoci-student/dodiplomski-studij/prehransko-svetovanje-dietetika