Kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa. Proučuje gibanje z biomehanskega, psihološkega in fiziološkega vidika. Povedano z drugimi besedami se kineziologija ukvarja s proučevanjem človeka v gibanju (v to štejemo transport – kolesarjenje, hoja – gospodinjska dela, fizično naporna delovna mesta, vadbo, igro z otroki …) in vplivom različnih vrst gibanja na telo (npr. vpliv vadbe na bolečino v spodnjem delu hrbta, izgubo telesne mase …).

Strokovnjak na področju gibanja se imenuje kineziolog in vam lahko pomaga pri gibalni in športni vadbi, s katero boste vzdrževali ali izboljšali telesno zmogljivost, preprečevali nastanek ali upočasnjevali razvoj določenih bolezenskih pojavov in vzpostavljali mehanizme za uspešno po rehabilitacijsko zdravljenje. Kineziologi delujejo v športnih ekipah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše, v raziskovalnih ustanovah, športnih centrih in rehabilitacijskih centrih, kjer v različnih timih z vadbo pomagajo vadečim do optimalnih vzorcev gibanja, vpeljave gibanja kot načina življenja, jih učijo novih oblik gibanja, prav tako pa jim po zaključenem delu fizioterapevta pomagajo v obdobju po rehabilitaciji poškodb. V Sloveniji se kineziologi, strokovnjaki za gibanje, izobražujejo na Univerzi na Primorskem Fakulteti za vede o zdravju in na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za šport. Znanje lahko pridobivamo tako na dodiplomskem diplomirani kineziolog, magistrskem kot tudi doktorskem študiju kineziologije.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran je zaposlena diplomirana kineziologinja Anja Pavlič, ki sodeluje v več Programih za krepitev zdravja. V sodelovanju s fizioterapevtom izvaja meritve telesne pripravljenosti za odrasle in starejše in izvaja vadbo za otroke v programu za obravnavo družinske debelosti otrok in mladostnikov. K njej pa se lahko naročite tudi na individualne posvete preko e-mail naslova anja.pavlic@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 040 775 103.

Po potrebi se lahko z njo dogovorite tudi za osebni trening, da vas nauči, na kaj je potrebno biti pozoren pri vadbi, kako se pravilno izvajajo osnovne vaje, hkrati pa vas bo motivirala za gibalno aktivnost. Pripravi vam lahko tudi program za povečanje količine gibanja, program vadbe za izgubo ali ohranjanje telesne mase, program vadbe za vzdržljivost, moč, gibljivost in/ali ravnotežje. Kineziolog je strokovno izobražena oseba, ki bo vadbo prilagodila glede na vašo starost in druge osebne značilnosti, tako da bo le-ta prilagojena le vam in bo zagotavljala napredek.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, sta preventivni pregled in udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas BREZPLAČNA.

 

 

—————————–

Viri:

Kaj je kineziologija?