• Podpora pri spoprijemanju z depresijo
  • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Vsebina: Delavnice za osebe z depresijo/tesnobo in/ali njihove svojce potekajo v 4 skupinskih srečanjih in enem individualnem svetovanju. Spoznali boste osnovne značilnosti depresije/tesnobe, vzroke ter potek in načine zdravljenja. Pridobili boste znanja in veščine, kako si sami pomagati pri izboljšanju svojega počutja. Delavnico vodi psihologinja. V delavnico vas napoti vaš osebni zdravnik ali psihiater.

  • Spoprijemanje s stresom

Vsebina: V 4 skupinskih srečanjih boste spoznali osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine obvladovanja. Pridobili boste znanja in veščine, kako si sami pomagati pri izboljšanju svojega počutja.  Za udeležbo v delavnici ni potrebna napotitev.