• Spoprijemanje s stresom

Vsebina: V 4 skupinskih srečanjih boste spoznali osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine obvladovanja. Pridobili boste znanja in veščine, kako si sami pomagati pri izboljšanju svojega počutja.  

  • Zdravi odnosi

Izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov: učinkovito izražanje svojih potreb, dobro počutje, spretnosti reševanja problemov in medosebni odnosi.

  • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Vsebina: Spoznali boste osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja ter pridobili znanja in veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.

  • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Vsebina: : Spoznali boste osnovne značilnosti tesnobe (anksioznih motenj), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja ter pridobili znanja in veščine, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.

 

Delavnice vodi psihologinja. Pred vključitvijo v delavnice boste povabljeni na individualni razgovor. Za delavnice ni potrebna napotitev.