Nasveti za ohranjanje zdravja

Center za krepitev zdravja ZD Piran vam je pripravil nasvete za ohranjanje zdravja. Redne dejavnosti centra so zaradi epidemije do nadaljnjega obvestila Ministrstva za zdravje prekinjene. Tedensko vam bomo pripravljali …

Evropska raziskava o prehranjevanju med epidemijo COVID-19

S strani Inštituta Jožef Stefan je prišla prošnja za razširitev ankete o prehranjevalnih navadah med epidemijo COVID-19. Vabljeni, da anketo izpolnite in jo širite dalje. Anketa je dostopna na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEMZESCUGeZGWkwB5ckmnAbJTuf8Xng2-Z3ddn-ni6WBPvmA/viewform?usp=sf_link …

Dodatne preventivne aktivnosti v patronažnem varstvu

Program obsega izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanja neenakosti v zdravju ter nadgradnja preventivnega dela v patronažnem varstvu: izvajanje obravnav …