Individualni posveti so namenjeni za krajša srečanja s strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja.

INDIVIDUALNI POSVETI V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA

Tadeja Bizjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg.
Tel: 041 634 480

PON TOR SRE ČET PET
07:00 12:00 07:00 07:00 07:00
15:00 20:00 15:00 15:00 15:00

Urška Počeko, dipl. m. s.
Tel: 040 775 104

PON TOR SRE ČET PET
07:00 07:00 12:00 07:00 07:00
15:00 15:00 20:00 15:00 15:00

Ula Koterle, dipl. fizioterapevtka
Tel: 040 775 108

PON TOR SRE ČET PET
12:00 12:00 07:00 07:00 07:00
20:00 20:00 15:00 15:00 15:00

Sabina Petronio, univ. dipl. psihologinja
Tel: 040 775 106

PON TOR SRE ČET PET
12:00 12:00 07:00 07:00 07:00
20:00 20:00 15:00 15:00 15:00

Anja Pavlič, dipl. kineziologinja
Tel: 040 775 103

PON TOR SRE ČET PET
07:00 12:00 07:00 12:00 07:00
15:00 20:00 20:00 20:00 15:00

Tilen Frangeš, dipl. dietetik
Tel: 040 775 105

PON TOR SRE ČET PET
12:00 07:00 07:00 12:00 07:00
20:00 15:00 15:00 20:00 15:00

Eva Gasparini, mag. psih.
Tel: 05 6207 221

PON TOR SRE ČET PET
/ / 07:00 12:00 /
/ / 15:00 20:00 /

Maja Pušnik, dipl. diet.
Tel: 05 6207 221

PON TOR SRE ČET PET
/ 07:00 07:00 12:00 /
/ 13:00 13:00 20:00 /

Kaj je kineziologija in zakaj obiskati kineziologa v Centru za krepitev zdravja?

Kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa. Proučuje gibanje z biomehanskega, psihološkega in fiziološkega vidika. Povedano z drugimi besedami se kineziologija ukvarja s proučevanjem človeka v gibanju (v to štejemo transport – kolesarjenje, hoja – gospodinjska dela, fizično naporna delovna mesta, vadbo, igro z otroki …) in vplivom različnih vrst gibanja na telo (npr. vpliv vadbe na bolečino v spodnjem delu hrbta, izgubo telesne mase …).

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran je zaposlena diplomirana kineziologinja Anja Pavlič, ki sodeluje v več Programih za krepitev zdravja. V sodelovanju s fizioterapevtom izvaja meritve telesne pripravljenosti za odrasle in starejše in izvaja vadbo za otroke v programu za obravnavo družinske debelosti otrok in mladostnikov. K njej pa se lahko naročite tudi na individualne posvete preko e-mail naslova anja.pavlic@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 040 775 103.

Preberite več

Dietetik

Dietetik v zdravstveni dejavnosti dela na področju dietetike, dobro pozna živila, njihovo vsebnost hranil ter uporabnost v prehrani, ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje vseh starostnih skupin ljudi, načrtuje jedilnike za posameznike in za skupine prebivalcev z namenom preprečevanja bolezni ter hitrejšega okrevanja bolnikov. Opravlja prehransko presejanje (obravnavo) in oceno prehranskega stanja ter sestavlja prehranski načrt in spremlja učinkovitost predlaganih ukrepov. Dietetik dobro pozna tehnike za oceno vnosa in izračuna potrebnih hranil ter pri svojem delu uporablja smernice in referenčne vrednosti. Sestavlja jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev. Opravlja zdravstveno vzgojno delo in svetuje posameznikom o pravilni prehrani in ustreznem načinu priprave hrane

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran sta zaposlena:

  • diplomiran dietetik Tilen Frangeš, ki sodeluje v individualnih in skupinskih programih za krepitev zdravja za odrasle, lahko pa se naročite tudi na individualne posvete preko e–mail naslova: tilen.franges@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 040 775 105.
  • diplomirana dietetičarka Maja Pušnik, ki sodeluje v individualnih in skupinskih programih za otroke in mladostnike. Kontakti za naročanje na Individualne posvete so: maja.pusnik@zd-piran.si ali telefon 05 62 07 221.

Preberite več

Fizioterapevt

Delo fizioterapevta v Centru za krepitev zdravja zajema izvajanje preventivnih dejavnosti v okviru lokalne skupnosti. Programi zajemajo izvajanje testiranja telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, ozaveščanje ljudi o pomembnosti telesne aktivnosti za kvalitetnejše življenje v okviru predavanj in izvajanje skupinske vadbe.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran, je zaposlena diplomirana fizioterapevtka Ula Koterle, ki sodeluje v več programih za krepitev zdravja. K njej se lahko naročite na individualne posvete preko e-mail naslova ula.koterle@zd-piran.si  ali pokličete na telefonsko številko 040 775 108.

Preberite več

Diplomirana medicinska sestra v  promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Poklic medicinske sestre sega v 19. stoletje, njihova vzornica pa je bila Florence Nightingale rojena leta 1820, ki se je zavzemala za socialno zdravstvo in bolj humane razmere v bolnišnici. Prva slovenska (patronažna) medicinska sestra je bila Angela Boškin, ki se je rodila 66 let za Florence. Bila je poosebljena skrb za otroke. Ena njenih najlepših gest je bila ponujanje jabolk otrokom od hiše do hiše. Vse do danes je zdravstveni sistem postal veliko bolj kompleksen, medicinska sestra pa še vedno ostaja prvi stik s pacientom, pri čemer se trudi ohraniti pristen stik s človekom.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran sta zaposleni dve diplomirani medicinski sestri Tadeja Bizjak in Urška Počeko.

Preberite več

Psihologinja

Psihologi v zdravstvu delajo predvsem na področjih klinične psihologije, psihologije zdravja in zdravstvene psihologije ter medicine dela, prometa in športa; sodelujejo pa tudi pri promociji zdravja. Prek biopsihosocialnega modela zdravja spodbujajo sposobnost uresničevanja posameznikovih teženj in zadovoljevanja potreb ter spreminjanja oz. obvladovanja njegovega okolja (v smeri krepitve zdravja in ohranjanja zdravju naklonjenih življenjskih slogov, izbir in okolja). Sodelujejo pri spreminjanju javne politike, preusmerjanju primarnega zdravstvenega varstva, oblikovanju opornih okolij, vzgoji za zdravje, vključevanju lokalne skupnosti. Na raziskovalni, strateško-načrtovalni in aplikativni ravni prispevajo svoje znanje oziroma ravnanje v zvezi z razumevanjem in vplivanjem na individualno/skupinsko vedenje v zvezi z zdravjem v različnih razvojnih obdobjih.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran sta zaposleni psihologinja Sabina Petronio, ki izvaja individualne in skupinske programe za krepitev zdravja odraslih in Eva Gasparini, ki sodeluje predvsem na naslednjih področjih preventive: pri izvajanju psiholoških vsebin programa Priprava na porod in starševstvo, pri aktivnostih krepitve zdravja za otroke in mladostnike, njihove starše ter za mlade v lokalnih skupnostih ter pri aktivnostih krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Preberite več

Novice

ZAHVALA patronažne službe in CKZ ZD Piran

Dragi naši upokojenci iz Društva upokojencev Piran, Sodelavke in sodelavci Centra za krepitev zdravja in Patronažne službe ZD Piran se vam iz srca zahvaljujemo za prejeto Priznanje za izjemne dosežke, …

14. marec – SVETOVNI DAN LEDVIC

STARA NAVADA JE ŽELEZNA SRAJCA, KI JO JE MOGOČE TUDI SLEČILedvične bolezni so večinoma posledica nezdravega življenjskega sloga, kar pomeni, da jih z zdravim življenjskim slogom lahko večinoma preprečimo ali …