Pogovorne ure so namenjene za krajše individualne posvete s strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja.

POGOVORNE URE – ODPRTA VRATA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA

Tadeja Bizjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg.
Tel: 041 634 480
Katja Štajner, dipl. medicinska sestra
Tel: 040 293 590
Pamela Isenaj, dipl. medicinska sestra
Tel: 040 775 104
Ula Koterle, dipl. fizioterapevtka
Tel: 040 775 108
Sabina Petronio, univ. dipl. psihologinja
Tel: 040 775 106
Anja Pavlič, dipl. kineziologinja
Tel: 040 775 103
Tilen Frangeš, dipl. dietetik
Tel: 040 775 105

 

Kaj je kineziologija in zakaj obiskati kineziologa v Centru za krepitev zdravja?

Kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa. Proučuje gibanje z biomehanskega, psihološkega in fiziološkega vidika. Povedano z drugimi besedami se kineziologija ukvarja s proučevanjem človeka v gibanju (v to štejemo transport – kolesarjenje, hoja – gospodinjska dela, fizično naporna delovna mesta, vadbo, igro z otroki …) in vplivom različnih vrst gibanja na telo (npr. vpliv vadbe na bolečino v spodnjem delu hrbta, izgubo telesne mase …).

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran je zaposlena diplomirana kineziologinja Anja Pavlič, ki sodeluje v več Programih za krepitev zdravja. V sodelovanju s fizioterapevtom izvaja meritve telesne pripravljenosti za odrasle in starejše in izvaja vadbo za otroke v programu za obravnavo družinske debelosti otrok in mladostnikov. K njej pa se lahko naročite tudi na individualne pogovorne ure preko e-mail naslova anja.pavlic@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 040 775 103. Svoje pogovorne ure ima ob sredah med 9.00 in 10.00 uro in ob ponedeljkihh med 15.00 in 16.00 uro.

Preberite več

 

Dietetik

Dietetik v zdravstveni dejavnosti dela na področju dietetike, dobro pozna živila, njihovo vsebnost hranil ter uporabnost v prehrani, ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje vseh starostnih skupin ljudi, načrtuje jedilnike za posameznike in za skupine prebivalcev z namenom preprečevanja bolezni ter hitrejšega okrevanja bolnikov. Opravlja prehransko presejanje (obravnavo) in oceno prehranskega stanja ter sestavlja prehranski načrt in spremlja učinkovitost predlaganih ukrepov. Dietetik dobro pozna tehnike za oceno vnosa in izračuna potrebnih hranil ter pri svojem delu uporablja smernice in referenčne vrednosti. Sestavlja jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev. Opravlja zdravstveno vzgojno delo in svetuje posameznikom o pravilni prehrani in ustreznem načinu priprave hrane

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran je zaposlen diplomiran dietetik Tilen Frangeš, ki sodeluje v individualnih in skupinskih programih za krepitev zdravja, lahko pa se naročite tudi na individualne pogovorne ure preko e–mail naslova: tilen.franges@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 040 775 105. Pogovorne ure so ob ponedeljkih med 10.00 in 11.00 uro in ob četrtkih med 17.00 in 18.00 uro.

Preberite več

 

Fizioterapevt

Delo fizioterapevta v Centru za krepitev zdravja zajema izvajanje preventivnih dejavnosti v okviru lokalne skupnosti. Programi zajemajo izvajanje testiranja telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, ozaveščanje ljudi o pomembnosti telesne aktivnosti za kvalitetnejše življenje v okviru predavanj in izvajanje skupinske vadbe.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran, je zaposlena diplomirana fizioterapevtka Ula Koterle, ki sodeluje v več programih za krepitev zdravja. K njej se lahko naročite na individualne pogovorne ure preko e-mail naslova ula.koterle@zd-piran.si  ali pokličete na telefonsko številko 040 775 108. Svoje pogovorne ure ima ob torkih med 16:00 in 18:00 uro in ob petkih med 9:00 in 10:00 uro.

Preberite več

 

Diplomirana medicinska sestra v  promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Poklic medicinske sestre sega v 19. stoletje, njihova vzornica pa je bila Florence Nightingale rojena leta 1820, ki se je zavzemala za socialno zdravstvo in bolj humane razmere v bolnišnici. Prva slovenska (patronažna) medicinska sestra je bila Angela Boškin, ki se je rodila 66 let za Florence. Bila je poosebljena skrb za otroke. Ena njenih najlepših gest je bila ponujanje jabolk otrokom od hiše do hiše. Vse do danes je zdravstveni sistem postal veliko bolj kompleksen, medicinska sestra pa še vedno ostaja prvi stik s pacientom, pri čemer se trudi ohraniti pristen stik s človekom.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran so zaposlene tri diplomirane medicinske sestre Tadeja Bizjak, Katja Štajner in Pamela Isenaj, ki sodelujejo v individualnih in skupinskih programih za krepitev zdravja, lahko pa se k njim naročite tudi na individualne pogovorne ure preko e–mail naslova: ckz@zd-piran.si ali pokličete na telefonsko številko 05 62 07 221. Pogovorne ure so ob ponedeljkih med 15.30 in 16.30 uro, ob torkih med 13.00 in 15.00 uro (program Svit), ob sredah med 8.00 in 10.00 uro ter ob četrtkih med 7.30 in 9.30 uro.

Preberite več

 

Psihologinja

Psihologi v zdravstvu delajo predvsem na področjih klinične psihologije, psihologije zdravja in zdravstvene psihologije ter medicine dela, prometa in športa; sodelujejo pa tudi pri promociji zdravja. Prek biopsihosocialnega modela zdravja spodbujajo sposobnost uresničevanja posameznikovih teženj in zadovoljevanja potreb ter spreminjanja oz. obvladovanja njegovega okolja (v smeri krepitve zdravja in ohranjanja zdravju naklonjenih življenjskih slogov, izbir in okolja). Sodelujejo pri spreminjanju javne politike, preusmerjanju primarnega zdravstvenega varstva, oblikovanju opornih okolij, vzgoji za zdravje, vključevanju lokalne skupnosti. Na raziskovalni, strateško-načrtovalni in aplikativni ravni prispevajo svoje znanje oziroma ravnanje v zvezi z razumevanjem in vplivanjem na individualno/skupinsko vedenje v zvezi z zdravjem v različnih razvojnih obdobjih.

V Centru za krepitev zdravja ZD Piran je v interdisciplinarnem timu zaposlena tudi psihologinja Sabina Petronio, ki izvaja individualne in skupinske programe za krepitev zdravja. Sodeluje predvsem na naslednjih področjih preventive: pri izvajanju psiholoških vsebin programa Priprava na porod in starševstvo, pri aktivnostih krepitve zdravja za otroke in mladostnike, njihove starše ter za mlade v lokalnih skupnostih, pri aktivnostih krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter pri izvajanju obravnav v Programu za krepitev zdravja.

Preberite več

Novice

Nasveti za ohranjanje zdravja

Center za krepitev zdravja ZD Piran vam je pripravil nasvete za ohranjanje zdravja. Redne dejavnosti centra so zaradi epidemije do nadaljnjega obvestila Ministrstva za zdravje prekinjene. Tedensko vam bomo pripravljali …

KATALOG INFORMACIJ PIRAN

Za krepitev zdravja posameznika in skupnosti je potrebno sodelovanje celotne lokalne skupnosti. Zato je smiselno spodbujanje kompetenc in pridobivanja spretnosti vseh deležnikov, ki lahko kakor koli pripomorejo k ustvarjanju podpornega …

VARNA VADBA V NOSEČNOSTI

Ponovno bomo začeli z izvajanjem brezplačne varne vadbe za nosečnice. Začetek 15.6.2020. Obvezna prijava na: anja.pavlic@zd-piran.si ali na tel. št. 040 775 103

Priprava na porod in starševstvo

Postali boste mati. Pridružujemo se Vam v Vašem veselem pričakovanju.Zato Vam ponujamo tečaj priprave na porod in starševstvo v prilagojeni obliki, kar Vam bo olajšajo porod in materinstvo, Vašemu partnerju …

Duševno zdravje

V obdobju epidemije koronavirusa smo se znašli v posebnih razmerah. Neprijetna čustva so lahko nekoliko bolj pogosta kot običajno. Lahko se nam tudi zdi, da imamo manj nadzora nad svojim …

Priprava na porod in starševstvo Maj 2020

Spoštovani bodoči starši, CKZ ZD Piran vam vsak mesec ponuja možnost udeležbe na tečaju Priprava na porod in starševstvo. Ministrstvo za zdravje je 11. 3. 2020 sprejelo odredbo o prenehanju …